Manic


BOR(B) & ÇİNKO(Zn) İKİLİSİ

KATAGORİSİNDE TEK ÖZEL KARIŞIM

MANİC suda tamamen çözülen bor ve çinkonun olşturduğu toz gübredir. Bitkide semptomları görülen bor ve çinko noksanlığında hızlı ve etkili müdahale eder.Çinko bitki fizyolojisi açısından son derece önemli bir elementtir. Bitkilerde,enzimleri yapı elementi olarak ve aktive edilmelerinde ,protein sentezinde,karbonhidrat metabolizmasında ve IAA sentezinde görevlidir.Eksikliğinde yaprak sayısı azalır,boyutu küçülür,boğum araları kısalır ve sürgünlerde boğumlar arası boşluk ve rozetleşme görülür.Elma ve sert çekirdiklilerde küçük yapraklılığa neden olur.Meyve üretimi azalır.Bor bitkilerde çiçek açma ,polenin çimlenmesi,meyve verme,hücre bölünmesi,su ilişkileri ve hormanların hareketi gibi birçok fonksiyonu etkiler.Eksikliğinde vejetatif büyüme noktaları ölür bitkide rozet etkisi görülür.Yapraklar kalın,kıvrımlı ve gevrektir. Ancak yapraklarda koloroz görülmez. Meyvelerde yumru ve köklerde,renk bozukluğu oluşur ve kahverengi küçük çatlamış benekler görülür.Sürgünler kısa,yapraklar küçük ve bozuk şekilli olurlar.


Ambalaj Tipleri :* 1 kg

Manic ile ilgili gözden geçirilmeye değer bilgiler :

Bitkilerde Çinko(Zn) Noksanlığında Ortaya Çıkan Hastalıklar?
Bitkilerde Bor(B) eksikliğinde oluşan belirtiler nelerdir?

Garanti Edilen İçerik %w/w
Suda Çözünür ÇinkoZn8
Suda Çözünür BorB6
Ürün Uygulama Şekli Girilmemiş!
Ürüne Uyarı Girilmemiş!
Etiket BelgesiTescil Belgesi