Cosmos


BOR(B),BAKIR(Cu),DEMİR(Fe),MANGAN(Mn),MOLIBDEN(Mo),ÇİNKO(Zn)

MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI - TOZ

Bor, bakır , demir, çinko, mangan , molibden içermesinden dolayı, iz element noksanlığını gidermede etkilidir. Makro besin maddelerinin uygulamasında bitki ihtiyacını karşılayamadığı zaman , üründe beklenen kalite ve randıman alınamadığında iz element içeren gübrelere ihtiyaç vardır. COSMOS bu amaçla üretilen, bitkideki oluşan izelemet eksikliğini gidermek için kullanılan gübredir.


Ambalaj Tipleri :* 1 kg

Garanti Edilen İçerik %w/w
Suda Çözünür BorB0.5
Suda Çözünür BakırCu2
Suda Çözünür DemirFe5
Suda Çözünür ManganMn2
Suda Çözünür Molibden Mo0.02
Suda Çözünür ÇinkoZn5
Ürün Uygulama Şekli Girilmemiş!
- Çocuklardan ve gıda maddelerinden uzak tutunuz.
- Koruyucu Eldiven ve Maske veya Gözlük kullanınız.
- Uygulama esnasında birşey yemeyiniz,sigara içmeyiniz.
- Deri ve göz temasından kaçınınız.
- Göze kaçmışsa bol su ile yıkayınız.
- Orjinal ambalajında iyi muhafaza ediniz.
- Preparat zerrelerini teneffüs etmeyiniz.
- Başka bir amaçla kullanmayınız.
- Preparat ağız yolu ile alınmış ise kişi kusturulmalı veya hemen bir doktora başvurulmalıdır.
- DEPOLAMA: +5Cº ile +30Cº arasında kuru yerlerde saklanmalıdır.Depolama sırasında 4 koliden fazla üst üste koymayınız.Aksi takdirde ambalaj zarar görür ve ürün dökülebilir.Sevkiyat sırasında kolilere zarar vermeden taşıyınız ve itinalı depolayınız. Bu tür olaylardan dolayı oluşacak zararkardan firmamız sorunlu değildir.
- YANLIŞ UYGULAMALARDAN FİRMAMIZ SORUMLU DEĞİLDİR!
Etiket BelgesiTescil Belgesi