Forte-Cup


BAKIRLI SIVI GÜBRE ÇÖZELTİSİ


Değişik fonksiyona sahip birçok enzimin aktivasyonu Bakır tarafından gerçekleşir.Bakır noksanlığında: Büyümede duraklama ve bodurlaşma olur. Bitkiler pörsümüş bir görüntü gösterirler. Bitki dokularına renk veren pigmentler zayıflar renk değişimleri olur.Solgun ve ölü uç yapraklar oluşur.

BİTKİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: Bitkilerde bakteriyal ve fungal hastalıkara karşı mukavemet sağlar Çiçek dökümünü azaltır.Özellikle meyve ağaçlarında meyve dökümünü azaltarak verimi artırır.


Ambalaj Tipleri :* 1 lt

Garanti Edilen İçerik %w/w
Suda Çözünür BakırCu6
Ürün Uygulama Şekli Girilmemiş!
- Çocuklardan ve gıda maddelerinden uzak tutunuz.
- Koruyucu Eldiven ve Maske veya Gözlük kullanınız.
- Uygulama esnasında birşey yemeyiniz,sigara içmeyiniz.
- Deri ve göz temasından kaçınınız.
- Göze kaçmışsa bol su ile yıkayınız.
- Orjinal ambalajında iyi muhafaza ediniz.
- Preparat zerrelerini teneffüs etmeyiniz.
- Başka bir amaçla kullanmayınız.
- Preparat ağız yolu ile alınmış ise kişi kusturulmalı veya hemen bir doktora başvurulmalıdır.
- DEPOLAMA: +5Cº ile +30Cº arasında kuru yerlerde saklanmalıdır.Depolama sırasında 4 koliden fazla üst üste koymayınız.Aksi takdirde ambalaj zarar görür ve ürün dökülebilir.Sevkiyat sırasında kolilere zarar vermeden taşıyınız ve itinalı depolayınız. Bu tür olaylardan dolayı oluşacak zararkardan firmamız sorunlu değildir.
- YANLIŞ UYGULAMALARDAN FİRMAMIZ SORUMLU DEĞİLDİR!
Etiket BelgesiTescil Belgesi