Maxi-Mix


BAKIR (Cu), DEMİR (Fe), MANGAN (Mn), ÇİNKO (Zn), BOR (B), MOLİBDEN (Mo) İZELEMENTLER KARIŞIMI

Sonuç Veren Combi...

MAXİ-MİX mikro besin maddelerinden doğan verim düşüşünü, bitkilerde gözle göremediğimiz gizli noksanlıkları ve bundan doğacak zararların ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Ayrıca hava şartlarından doğabilecek izelement noksanlıklarının giderilmesinde etkilidir.


Ambalaj Tipleri :* 1 kg

Garanti Edilen İçerik %w/w
Suda Çözünür BorB1
Suda Çözünür BakırCu2
Suda Çözünür DemirFe5
Suda Çözünür ManganMn3
Suda Çözünür MolibdenMo0.005
Suda Çözünür ÇinkoZn5
Ürün Uygulama Şekli Girilmemiş!
Ürüne Uyarı Girilmemiş!
Etiket BelgesiTescil Belgesi