Sapphire


POTASYUM TİYOSÜLFAT

Kaliteli Verim... Dayanıklı Bitki...

Sapphire-Kts Bitkide İşlevleri;

* Sapphire-Kts çoğu enzimlerde aktiviteyi arttırır.
* Sapphire-Kts fotosentezi arttırır ve gıda oluşumuna etki yapar.
* Sapphire-Kts nişasta sentezini ve dane de nişasta miktarını arttırır.
* Sapphire-Kts suyun ve bitki besin elementlerinin taşınmasına yardım eder.
* Sapphire-Kts fotosentez ürünlerinin taşınmasına ve depo edilmesine yardım eder.
* Sapphire-Kts bitkilerin protein kapsamlarını arttırır.
* Sapphire-Kts turgoru düzenler, bitkide su yitmesini ve solmayı önler.
* Sapphire-Kts hastalıklara karşı direnç kazandırır.


Ambalaj Tipleri :* 1 lt* 5 lt* 20 lt

Garanti Edilen İçerik %w/w
Suda Çözünür Potasyumoksit K2O25
Suda Çözünür Kükürt TrioksitSO345
Ürün Uygulama Şekli Girilmemiş!
Ürüne Uyarı Girilmemiş!
Etiket BelgesiTescil Belgesi