Country


SIVI ÇİNKO

ÇOOKKK İDDİALI ÇİNKO...

COUNTRY, özel olarak hazırlanan içeriği sayesinde, hem suyu hem de besinleri taşıdığından, tohumun çimleneceği uygun şartları sağlar. Tohum çimlenme hızının artmasının yanında, çimlenen tohum oranında da artış gözlenir. COUNTRY, bitki zar geçirgenliğini arttırır ve besin maddelerinin alınımını teşvik eder. Zengin içeriği ile çeşitli mikroorganizmaların gelişimini olumlu etkilemekte ve çoğalmaları üzerine uyarıcı etki yapmaktadır. Ayrıca bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı direncini arttırmaktadır, COUNTRY bitkilerde bulunan çoğu enzim sistemlerinde katalizör olarak rol alır. COUNTRY, amino asit sentezini kontrol eder, bu da önemli bir büyüme hormonu olan auxin i uyarır COUNTRY, oksin (gelişme hormonu) içeren enzimlerim fonksiyonel kısımlarında görev almakta, karbonhidrat metabolizması, protein sentezi ve gövde gelişmelerinde de önemli roller üstlenmektedir.Ambalaj Tipleri :* 1 lt* 3 lt* 5 lt* 20 lt

Country ile ilgili gözden geçirilmeye değer bilgiler :

Bitkilerde Çinko(Zn) Noksanlığında Ortaya Çıkan Hastalıklar?
XQS-88 ŞELATI NEDİR?

Garanti Edilen İçerik %w/w
Suda Çözünür ÇinkoZn8
Ürün Uygulama Şekli Girilmemiş!
Ürüne Uyarı Girilmemiş!
Etiket BelgesiTescil Belgesi