Organİk gübreleme ve organik gübrenin faydaları?

Organİk gübreleme ve organik gübrenin faydaları Hızla gelişen dünyamızda nüfusun hızlı artışıyla birlikte ortaya çıkan beslenme ihtiyacı mevcut bulunan tarım topraklarından alınan verimin artırılması ve bu aşırı hızla artan gıda ihtiyacını karşılanması gereksinimini doğurmuştur. Bunun için de mevcut tarım topraklarından birim alan da daha fazla ürün almak için insanoğlu bilim ve teknolojin yardımı ile kimyasalları geliştirmiştir. Başlangıçta birim alandan alınan ürün artmış ancak kimyasalların bilinçsizce kullanımı, bilinçsiz sulama, kimyasal gübrelerin aşırı şekilde kullanımı tarım topraklarının hızla verimsiz, çoraklaşmış ve sağlıksız hale gelmesine sebep olmuştur. Bu durumda dünya toplumları tarım alanlarının geri kazanımı, ıslah edilebilirliği ve daha sağlıklı ürünlerle beslenebilmek için organik ve süründürülebilir tarıma yönelmiştir. Süründürülebilir tarım tekniklerinde de organik gübrelerin kullanımına yönelinmiştir. Ülkemizde ise organik gübre kullanımı genelde ibtidai koşullarda yanmış çiftlik gübreleri ile karşılanmaktadır. Bu yöntemle elde edilmiş organik gübrelerin besin değerleri acısından zayıf, hastalık ve zararlı barındırma açısından zengin olduğu bilinmektedir. Türkiye topraklarının organik maddece zayıf topraklar olduğu bilinen bir gerçektir. Bütün bu faktörler göz önüne alındığında topraklarımıza iyi ihtimar edilmiş, tam kompostlanmış, hastalık ve zararlılardan arındırılmış, asit ve tuzu indirgemiş fabrikasyon organik gübrelerin kullanımı sağlanmalıdır. Bu tip organik gübreler uygulama kolaylığı zaman ve işçilikten tasarruf gibi ekstra faydaları olan ürünlerdir. Organik gübrelerin faydaları ? Toprakların su tutma ve havalanma özelliklerini artırarak bitki gelişimine faydalı olurlar. ? Toprakların gevşek bir yapıya sahip olmasını sağlayarak işlenebilirliğini artırırlar. ? Toprak tanelerinin kümeleşmesine yardımcı olarak erozyon tehlikesini azaltırlar. ? Toprak yüzeyinde kabuk tabakasının oluşumunu azaltarak suyun girişini kolaylaştırırlar. ? Kimyevi gübre kullanımını % 50 ? 60 azaltırlar. ? Tuzlu toprakları ıslah ederek tuzluluğu giderirler. ? Toprak mikro organizmalarına karbon ve enerji kaynağı sağlayarak yararlı mikroorganizmaların artmasını sağlarlar. ? Bünyelerinde bulunan besin elementleri (azot, fosfor, potasyum, kalsiyum v.b.) bitkiler tarafından alına bilir formlardadır. ? Tarım ilaçları, kimyasal gübreler ve birçok kirleticinin olumsuz etkilerini azaltırlar. ? Yüksek (KDK) katyon değişim kapasitesi sayesinde toprakta bulunan bitki besin elementlerini toprakta tutunmasını ve kaybolup gitmesini engellerler. ? Faydalı toprak canlıların artışına olanak sağlayacak ortamı oluşturarak, toprağın yaşayan bir organizma olarak kalmasını sağlarlar.

Kayıt Tarihi : 05.07.2022