Sıvı organikler ve özellikleri

Sağlıklı yaşamın ilk şartı sağlıklı topraktır. Yıllardır topraklarımız daha fazla verim almak için bilinçsizce yapılan kimyasal gübreleme sonucu oldukça fakirleşmiş ve Topraklarımızın dengesi bozulmuştur. Üstelik oldukça pahalı olan kimyasal gübreler suda kolayca çözülemediği için bitkiler tarafından tamamen alınamamakta ve kısa sürede topraktan taşınarak yeraltı ve yerüstü kaynaklarına karışıp insan sağlığını tehdit etmektedir. Topraklarımıza ve doğaya zarar vermek; kendimize, sevdiklerimize, ülkemize ve en önemlisi geleceğimize zarar vermektir. Sağlıklı toprağın ilk şartı organik gübrelemedir. Organik gübrelemenin amacı; Topraklarımız ve su kaynaklarımız ile havayı kirletmemek, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumak, bitkinin ihtiyacı olan besin maddelerini yapısını bozmadan toprağa kazandırmaktır. Bitkilerin topraktaki besin elementlerini alabilmesi için toprakta yeterli miktarda organik madde bulunması gereklidir. ? Sıvı organik gübreler toprağa organik madde sağlama bakımından zengin içeriğe sahip materyallerdir. ? Sıvı organikler bitkisel atıklardan sentezlenen ürünler olduğu için toprakta çalışma ve bitkiye fayda bakımından daha üst derecede olan materyallerdir. ? Toprak yapısını düzenlerler ve biyolojik aktiviteyi artırırlar. ? Toprak tuzluluğunun bitkiye olan negatif etkisini nötralize ederler. ? Toprak ta kaymak tabakası oluşumunu engellerler. ? Soğuk kış dönemlerinde uygulandığında yavaşlamış kök aktivitesini hızlandırarak bitkini besin elementlerini alımını kolaylaştırırlar. ? Meyve kalitesini ve tonajını artırırlar. ? Bitkileri dona kurağa ve sterse karşı dolaylı da olsa korurlar.

Kayıt Tarihi : 05.07.2022