XQS-88 ŞELATI NEDİR?

  Şelat,bir metal iyonuna aynı ligand(merkez atomuna bağlı olan nötr molekül veya anyonlar) tarafından en az iki veya daha fazla elektron verilmesi ile oluşan halkasal yapılara verilen isimdir. Şelat oluşturarak metal iyonlarının etkisini indirgeyen moleküllere de şelatlayıcı ajan denir.
  XQS-88 firmamız tarafından özel olarak geliştirilmiş,organik bazlı 4 ayrı şelatlayıcı ajanın birleştirilmesi ile oluşturulmuş organik bir şelatlama komplexidir.
  Bilinen şelat malzemelerinden ayrı olarak XQS-88 Şelat Komplexi, kullanıldığı bitki gruplarında maximum etki göstermektedir.
  Bitki gelişimi için üretilen preparatlarda önemli olan yoğunluk ve konsantrasyon değil, bitkilerin bu preparatlardan ne derecede yararlandığıdır.XQS-88 Şelat Komplexi, özel yapısından dolayı,bitki bünyesinde sürekli etkileşim içinde olup şelatlanmış maddeleri bitkinin en uç noktalarına kadar taşır. Dolayısı ile bitinin gübrelerden yararlanması maximum seviyeye yükselir.
  Üretmiş olduğumuz preparatlarımızdan bitkilerin daha fazla yararlanmasını sağlamak için tüm ürünlerimizi XQS-88 Şelat Komplexi ile şelatlamaya özen gösteriyoruz ve şelatlıyoruz.
  Ürünlerimizin fark edilir kalitesi de bundan kaynaklanmaktadır.
  Üreticilerimize sağlıklı,kaliteli ve bol verimli yıllar diliyoruz.

Kayıt Tarihi : 05.07.2022